Beleggen in opkomende markten: verloren moeite of uitgelezen kans?

Door Cornel Bruhin, Portfoliomanager bij Mainfirst

Sinds 2020 zitten we in een nieuwe cyclus van waardebeleggen. Ook activa uit opkomende markten horen daarbij.

Veel opkomende landen produceren grondstoffen. Brazilië springt er hier uit. Het produceert van alles, van metalen tot suiker, koffie, sinaasappelsap, fruit, sojabonen, granen, edelmetalen en olie. Het heeft in elk van deze cycli uitgeblonken. Niet alleen zijn de aandelenkoersen verveelvoudigd, maar ook de munt is sterk in waarde gestegen. Tussen 2001 en 2011 steeg de Braziliaanse real met 100% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De risicospreads van de obligaties zijn aanzienlijk kleiner geworden en Brazilië is door de ratingbureaus opgewaardeerd van BB naar BBB-.

De afgelopen 12 jaar waren inderdaad moeilijk voor activa uit opkomende markten. Veel beleggers zijn uitgestapt omdat de volatiliteit van de activa te hoog was en de nettoprestaties nogal tegenvielen, vooral in vergelijking met technologiebeleggingen. Grondstoffen zijn in deze periode sterk gecorrigeerd. Voor deze periode kan men mogelijk van verloren moeite spreken.

Nieuwe munt gebaseerd op waarde

Activa uit opkomende markten bevinden zich nu op historisch lage waarderingen en bieden nu een uitgelezen kans op alle activaniveaus. Zelfs in vastrentende waarden. Brazilië verhoogde in 2021 de rente zeer snel van 3,5% naar 13,75%. De inflatie daalde snel en bedroeg in juli nog 3,1%. Op 2 augustus verlaagde de centrale bank de rente voor het eerst met 0,5%. Brazilië biedt de hoogste reële rendementen. De groei bedroeg 1,9% in het tweede kwartaal en renteverlagingen zullen de groei stimuleren. De aandelenkoersen zijn historisch laag gewaardeerd en hebben een enorm potentieel. Maar veel andere opkomende markten bieden vergelijkbare waarderingen en vooruitzichten.

Wij geloven daarom dat het niet alleen een uitgelezen kans is, maar een "must" om meer te beleggen in activa uit opkomende markten, omdat veel beleggers hierin onderbelegd zijn. Natuurlijk zal elke toename in de weging van opkomende markten geleidelijk zijn, wat duidt op een lange opbouwfase.

Op 22 augustus kwamen de presidenten van 's werelds belangrijkste opkomende markten bijeen in Zuid-Afrika om hun eigen "op waarde gebaseerde" munteenheid aan te kondigen. Het gerucht gaat dat de nieuwe munteenheid door goud zal worden gedekt. Deze zet onderstreept de ambitie van de opkomende landen om in de wereldeconomie een grotere rol te spelen. In termen van koopkracht zijn de opkomende markten al goed voor meer dan 50% van de wereldwijde toegevoegde waarde.

Cornel Bruhin
Cornel Bruhin

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Mainfirst

MAINFIRST is een onafhankelijke Europese multi-investeringsboetiek met een actieve beheerbenadering. Het bedrijf beheert zowel beleggingsfondsen alsook speciale fondsen in de activaklassen aandelen, obligaties en multi-asset. De teams voor portefeuillebeheer werken onafhankelijk bij de uitvoering van hun beleggingsideeën en volgen consequent hun respectieve beleggingsstrategieën en -filosofieën. Deze aanpak, in combinatie met een authentieke bedrijfscultuur, vormt de optimale basis voor het genereren van alfa en het creëren van langetermijnwaarde voor onze beleggers. Duurzaamheidsaspecten zijn expliciet opgenomen in alle fondsen van MainFirst en zijn volledig geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor actieve aandelenselectie.

Voor meer informatie (inclusief juridische notities), zie www.mainfirst.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG). Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen.
Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie:

De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.

De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij Ethenea Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.

De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.