Duitsland: eerst beste van de klas, dan probleemkind, nu lichtpuntje?

Door Alexander Dominicus, Portfolio Manager in het team Blend / Europese aandelen van Mainfirst

Tientallen jaren lang werd Duitsland beschouwd als de beste leerling van Europa, met een sterke industriële sector, innovatieve technologieën en hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Maar het verliest zijn slagkracht. In het huidige klimaat is er echter een unieke kans om te beleggen in de Duitse kmo-sector.

Het slechte nieuws over de Duitse economie houdt nooit op. Duitsland was ooit 's werelds grootste exporteur, maar liet in het vierde kwartaal van 2023 geen groei zien. Ook de vooruitzichten voor de rest van het jaar bieden geen uitzicht op de gewenste groei-impuls.

Decennialang werd Duitsland beschouwd als Europa's beste van de klas, met een sterke industriële sector, innovatieve technologieën en hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Maar het verliest zijn slagkracht en veel bedrijven klagen over de bureaucratie, een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en een verkeerd energiebeleid.

De meeste problemen kunnen niet van de ene op de andere dag worden opgelost, vooral omdat het tijdperk van goedkope energie waarschijnlijk voorlopig voorbij is. De onlangs door de politieke leiders goedgekeurde strategie voor energiecentrales heeft tot doel de betrouwbaarheid van de planning te verbeteren. De strategie stimuleert investeringen in gascentrales op waterstof, met het oog op een effectieve expansie van hernieuwbare energie. Voor bedrijven die veel energie verbruiken, wordt de vestigingsplaats steeds belangrijker. Steeds meer bedrijven investeren in nieuwe productiecapaciteit in het buitenland. Daarnaast worden bestaande fabrieken onder de loep genomen en worden sommige gesloten of geleidelijk verplaatst.

Hoewel de regering erkent dat de bureaucratie problematisch is, zien de bedrijven geen tastbare vooruitgang. Toch is de Duitse Wet Ter Vermindering van de Bureaucratie IV een van de initiatieven en maatregelen die de stoplichtcoalitie heeft aangekondigd en waarvan sommige al in uitvoering zijn. Deze wet beoogt bijvoorbeeld het versnellen van de goedkeuringsprocessen en het verminderen van niet-essentiële informatieverplichtingen.

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten kan nog groter worden nu de babyboomgeneratie in het volgende decennium met pensioen gaat. Maar de Duitse bedrijven zijn niet onvoorbereid en werken aan verschillende mogelijke oplossingen. Digitalisering biedt met name meer flexibiliteit om werknemers niet aan een specifieke locatie te binden. Hierdoor worden steeds meer nieuwe banen in het buitenland gecreëerd, bijvoorbeeld in de IT-sector. Vooral Oost-Europese landen zijn opkomende locaties voor Duitse bedrijven. Artificiële intelligentie kan ook een manier zijn om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten aan te vullen. De bedrijven werken volop aan het digitaliseren van handmatige processen, waardoor er minder personeel nodig is.

KMO-sector minder getroffen door Duits energiebeleid

We moeten heel voorzichtig zijn met het afschrijven van Duitsland. De bedrijven hebben al heel wat crisissen doorstaan en passen zich voortdurend aan de moeilijkere omstandigheden aan. Succesvolle bedrijven breiden wereldwijd uit en diversifiëren met nieuwe producten en diensten. Ze zoeken dus steeds vaker naar groeimogelijkheden in het buitenland en zetten voortdurend in op expansie, bijvoorbeeld in de VS. De aandelenmarkt laat duidelijk zien hoe goed bedrijven zich kunnen loskoppelen van een slechte binnenlandse economie, met de DAX die opnieuw een recordhoogte bereikte ondanks de negatieve groei in Duitsland.

Bij het selecteren van aandelen moeten beleggers echter absoluut rekening houden met de energiekwestie. Vooral energie-intensieve sectoren zoals chemie en staal worden door de hogere energiekosten getroffen. In de Duitse kmo-sector hebben veel bedrijven minder energie-intensieve bedrijfsmodellen en worden ze dus niet zo hard getroffen door het Duitse energiebeleid.

Kmo's en familiebedrijven zijn vaak minder bureaucratisch dan grote bedrijven. In veel gevallen hebben ze een platte hiërarchie en korte besluitvormingstrajecten. In tijden van grote veranderingen is dit een belangrijke factor om zich aan te passen en op de lange termijn succesvol en concurrerend te blijven.

In de huidige omgeving is er een unieke kans om te beleggen in de Duitse kmo-sector, aangezien de overgrote meerderheid van de markt dit segment van kleinere bedrijven negeert en er geen aandacht meer aan besteedt.

Na meer dan drie jaar van ondermaatse prestaties worden small caps nu verhandeld tegen historisch lage prijzen in vergelijking met large caps. En goede bedrijven goedkoop kopen is voor aandelenbeleggers altijd de meest succesvolle langetermijnstrategie geweest.

Alexander Dominicus
Alexander Dominicus

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Mainfirst

MAINFIRST is een onafhankelijke Europese multi-investeringsboetiek met een actieve beheerbenadering. Het bedrijf beheert zowel beleggingsfondsen alsook speciale fondsen in de activaklassen aandelen, obligaties en multi-asset. De teams voor portefeuillebeheer werken onafhankelijk bij de uitvoering van hun beleggingsideeën en volgen consequent hun respectieve beleggingsstrategieën en -filosofieën. Deze aanpak, in combinatie met een authentieke bedrijfscultuur, vormt de optimale basis voor het genereren van alfa en het creëren van langetermijnwaarde voor onze beleggers. Duurzaamheidsaspecten zijn expliciet opgenomen in alle fondsen van MainFirst en zijn volledig geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor actieve aandelenselectie.

Voor meer informatie (inclusief juridische notities), zie www.mainfirst.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG). Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen.

Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie:

De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.

De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij Ethenea Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.

De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.