Is het de moeite waard om in China te beleggen?

Door Adrian Daniel, Portfolio Manager in Mainfirst's Team Global Equities / Absolute Return Multi Asset

Volgens de Chinese dierenriem is 2024 het Jaar van de Draak. In de Chinese mythologie staat de draak voor geluk, goedheid, intelligentie en rijkdom. Betekent dit het einde van de dalende Chinese aandelenmarkten?

Historisch gezien stegen de aandelenmarkten in een Jaar van de Draak bovengemiddeld, dus is de associatie van de draak met geluk en voorspoed zeker waar. In 1976 stegen de aandelen bijvoorbeeld met 27,9%, in 1988 met 16,7%, in 2000 met 51,7% en in 2012 met 3,2%.

Maar iedereen weet dat de jaarwisseling geen blijvende invloed heeft op de fundamentele economische trends en dus op zichzelf geen impuls kan geven om de koersen te veranderen. Volgens officiële cijfers groeide de Chinese economie in 2023 met 5,2%. Gezien de problemen in de vastgoedsector, de afkoeling van de wereldhandel en de terughoudendheid van de consument is er echter duidelijk scepsis over de geloofwaardigheid van deze economische groeicijfers. Daarnaast leidde de bezorgdheid over een geopolitieke escalatie in de kwestie Taiwan ertoe dat internationale beleggers enorm veel kapitaal uit China weghaalden. Daardoor behoorden Chinese aandelen vorig jaar met een daling van 9% tot de slechtst presterende wereldwijd.

De media berichten al geruime tijd negatief over wankelende vastgoedontwikkelaars. Nadat grote vastgoedontwikkelaars zoals Sunac China en Evergrande bescherming tegen faillissement (Chapter 15) aanvroegen, lijkt de vraag nog steeds beperkt uit angst voor kapitaalverlies. Maatregelen zoals de versoepeling van de hypotheekregels hebben het negatieve sentiment in de vastgoedmarkt tot nu toe niet kunnen ombuigen. Cycli in vastgoedmarkten duren meestal meerdere jaren. Na de overontwikkeling aan het einde van het vorige decennium zal het dus waarschijnlijk nog wel even duren voor er een merkbare afname is van het aantal leegstaande panden. De traditionele aanpak om fiscale korte termijn programma's te introduceren om de groei van de bouwsector te stimuleren, lijkt te zijn uitgewerkt. De richtlijn van de Staatsraad aan lokale overheden met een hoge schuldenlast om onafgemaakte infrastructuurprojecten uit te stellen of stop te zetten, laat echter zien dat de regering ernaar streeft om de sector weer overeind te helpen. Dit verkleint het risico op een nieuwe zeepbel en geeft het herstel van de sector een gezondere basis.

Terughoudende consumenten

De zwakke vastgoedmarkt is een van de redenen voor het sombere consumentenvertrouwen. Omdat de Chinezen hun spaargeld liever investeren in huizen dan het bij staatsbanken onder te brengen, leidden de dalende vastgoedprijzen tot terughoudendheid op het gebied van discretionaire uitgaven. Toch stegen de consumentenbestedingen in 2023 met 7,2%. Het gebruikelijke effect van het herstel van de vraag na het einde van de Covid-19 lockdowns verliep in China echter trager dan in de rest van de wereld. In bepaalde sectoren, zoals het internationale toerisme, zijn de bestedingen nog steeds niet terug op het niveau van voor de pandemie.

Om de bestedingen te stimuleren, neemt de overheid momenteel verschillende regelgevende maatregelen. Zo zijn er aan het begin van het jaar nieuwe internationale vliegroutes geopend en is de visumplicht tussen Thailand en China voor hun respectieve burgers opgeheven. Een stabiel gevoel van welvaart is echter de sleutel tot een duurzame opleving van het consumentenvertrouwen. Zoals al eerder gezegd, zal dit voor de vastgoedprijzen nog wel even duren. Daarom zien we nu steeds meer steunmaatregelen voor de aandelenmarkten, die snel reageren en zo het vertrouwen in de persoonlijke koopkracht op korte termijn een impuls kunnen geven. De door de toezichthouder opgelegde beperkingen op de uitvoering van short sales door de grootste broker van het land haalden de krantenkoppen, net als een stabilisatiefonds van twee biljoen yuan. De spaarquote van consumenten bedroeg onlangs meer dan 40%, dus er is een enorm potentieel om de vraag te stimuleren.

Externe groei-impuls

De ondertekening van het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in november 2020 betekende het begin van nauwere buitenlandse handelsbetrekkingen tussen China en de regio Azië-Stille Oceaan. Aanvankelijk werd dat beschouwd als een schrikwekkende beïnvloeding van kleinere landen in Azië door de economische supermacht China. Maar men zag niet in dat het RCEP door het wegnemen van handelsbelemmeringen ook groeikansen opende voor kleinere landen, zoals Vietnam of de Filippijnen. Vanwege de hogere arbeidskosten per eenheid in China zagen we de afgelopen jaren dat sportartikelen- en textielfabrieken naar Vietnam verhuisden. Een groot deel van de wereldwijde productie van merkfabrikanten zoals Adidas en overhemdenspecialist van Laack is nu in Vietnam gevestigd. Het is dan ook geen verrassing dat de groei van het Vietnamese bbp in het vierde kwartaal met 6,7% hoger was dan die van het Chinese bbp.

In de context van het vrijhandelsakkoord zal deze groei in de kleinere landen van Zuidoost-Azië waarschijnlijk stimulerend werken. De grotere, ontwikkelde economieën binnen het RCEP, zoals Australië en China, profiteren van de groei van hun productiebasis in hun partnerlanden, aangezien zij de nodige grondstoffen of precursoren leveren. China is bijvoorbeeld nu al goed voor 50% van de wereldwijde productie van basischemicaliën. Bovendien stijgt de vraag naar consumentengoederen - vaak afkomstig uit Japan, China of Zuid-Korea - naarmate de welvaart in dichtbevolkte landen als India en Indonesië toeneemt.

De zogenaamde tijgereconomieën Hong Kong en Singapore zouden qua geavanceerde technologieën ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de regio. Door de beschikbaarheid van goed opgeleide werknemers zijn deze stadstaten goed in staat om met de grote westerse landen te concurreren voor investeringen in sleuteltechnologieën. Het is algemeen bekend dat Taiwan wereldwijd een leidende rol speelt op het gebied van halfgeleidertechnologie. Maar niet veel mensen weten dat Hongkong de grootste productiviteitswinst zou kunnen boeken op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Goed instapmoment met een beleggingshorizon op lange termijn

Aan het begin van het jaar hebben de aandelenmarkten een goede uitgangspositie. Hoewel het enige tijd zal duren voordat de problemen op de Chinese vastgoedmarkt zijn opgelost, is er door de extreem negatieve perceptie van de economische situatie in China nauwelijks kans op een onaangename verrassing. Integendeel, de binnenlandse consumptie zou haar gestage herstel kunnen voortzetten en externe groei-impulsen zouden kunnen bijdragen aan een opleving van de groei.

Met een beleggingshorizon op lange termijn bieden de huidige waarderingen duidelijk een goed instapmoment. De lokale aandelenmarkten worden verhandeld tegen een koers-winstverhouding van minder dan 10 voor de komende 12 maanden. Op basis van het huidige winstrendement van 5,8% heeft de aandelenmarkt in feite een historisch aantrekkelijk niveau bereikt. Zo was de aandelenmarkt een jaar na de wereldwijde financiële crisis constant positief bij een winstrendement van meer dan 5,5%.

De huidige waarderingen ​ wijzen op een goed instapmoment ​ rekening houdend met een lange beleggingshorizon ​ en dat de aandelenmarkten in dit Jaar van de Draak opnieuw zouden kunnen stijgen.

Adrian Daniel
Adrian Daniel

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Mainfirst

MAINFIRST is een onafhankelijke Europese multi-investeringsboetiek met een actieve beheerbenadering. Het bedrijf beheert zowel beleggingsfondsen alsook speciale fondsen in de activaklassen aandelen, obligaties en multi-asset. De teams voor portefeuillebeheer werken onafhankelijk bij de uitvoering van hun beleggingsideeën en volgen consequent hun respectieve beleggingsstrategieën en -filosofieën. Deze aanpak, in combinatie met een authentieke bedrijfscultuur, vormt de optimale basis voor het genereren van alfa en het creëren van langetermijnwaarde voor onze beleggers. Duurzaamheidsaspecten zijn expliciet opgenomen in alle fondsen van MainFirst en zijn volledig geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor actieve aandelenselectie.

Voor meer informatie (inclusief juridische notities), zie www.mainfirst.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG). Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen.

Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie:

De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.

De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij Ethenea Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.

De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.