Vooruitzichten China: brengt de Houten Draak geluk of is de crisis eindeloos?

Op 10 februari 2024 begint in China het Jaar van de Houten Draak, dat symbool staat voor geluk en het bereiken van doelen. Zal de Houten Draak de Chinese vastgoedsector een impuls geven in het nieuwe jaar? Andranik Safaryan, expert op het gebied van opkomende markten bij MainFirst, is sceptisch.

Meer dan drie jaar zijn verstreken sinds de Chinese autoriteiten de eerste maatregelen namen om speculatie op de vastgoedmarkt aan banden te leggen. "Hoewel Beijing de neergang op de vastgoedmarkt nu serieus neemt, moet er meer gebeuren. Er is politieke speelruimte", zegt Andranik Safaryan, hoofd van het Emerging Markets/Corporate Debt team bij MainFirst. "Een verbetering van de vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt, evenals van de prijsverwachtingen op de huizenmarkt, is essentieel op de korte termijn". Het monetaire beleid en de banken moeten op de middellange termijn accommoderend blijven om een kredietcrisis te voorkomen die de hele economie zou aantasten, vergelijkbaar met wat er in de jaren negentig in Japan gebeurde.

"We zijn momenteel voorzichtig met betrekking tot de sector. Beleggers die geduldig zijn en een voldoende lange beleggingshorizon hebben, kunnen echter in individuele gevallen goede beleggingskansen zien", aldus de portefeuillebeheerder. Volgens Safaryan is de belangrijkste uitdaging op korte termijn voor de Chinese autoriteiten het verbeteren van het sentiment onder huishoudens en het stimuleren van particuliere investeringen om de verwachtingen voor huizenprijzen te verbeteren en de vraag te stimuleren.

Geen duurzaam herstel op de vastgoedmarkt in zicht

In augustus 2023 besloot de Chinese overheid om de minimale aanbetaling voor de aankoop van eerste en tweede huizen te verlagen. Andere maatregelen waren een lagere hypotheekrente en het verlenen van toestemming aan lokale overheden om de definitie van een eerste huizenkoper uit te breiden. Maar op korte termijn was het effect vrij klein, zegt Safaryan. De politieke maatregelen zouden pas na een bepaalde periode effect hebben.

Bovendien zal het herstel waarschijnlijk beperkt blijven tot de meest ontwikkelde steden (ranglijst 1 en 2), waaronder Beijing, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen, zegt Safaryan. "De belangrijkste begunstigden zijn staatsgebonden vastgoedontwikkelaars met sterke balansen die blootgesteld zijn aan eersterangs steden, omdat deze steden nog steeds beleidsruimte hebben om de vraag te stimuleren."

De begunstigden zijn staatsbedrijven, particuliere investeerders blijven weg

Enkele van de grootste projectontwikkelaars in eersterangssteden zijn staatsbedrijven. Sommige hiervan profiteerden van de onrust op de vastgoedmarkt door hun marktaandeel te vergroten ten koste van particuliere bedrijven. "Omdat ze eigendom zijn van de publieke sector en meer solide balansen hebben, genieten ze de voorkeur van huizenkopers. De reden is dat ze erop vertrouwen dat de projecten zullen worden voltooid," legt Safaryan uit.

Het blijkt echter moeilijk om de vraag van investeerders weer aan te wakkeren: "Er is wat weerstand die het herstel van de markt als geheel in de weg staat. We zien aanhoudende faillissementen bij projectontwikkelaars en er is nog steeds onzekerheid over de vraag of projecten überhaupt zullen worden voltooid. ​ Bovendien verwacht men dalende huizenprijzen". Onzekere economische vooruitzichten doen de rest.

Uitgangspunten voor beleggers

Maar er zijn ook positieve voorbeelden. Zo biedt de herstructurering van SUNAC, een vastgoedontwikkelaar met een grote vastgoedportefeuille in eerste- en tweederangssteden, een goed voorbeeld voor andere bedrijven: SUNAC ging in 2022 failliet en zette vervolgens buitenlandse schulden om in eigen vermogen of daaraan gekoppelde instrumenten zoals converteerbare obligaties om de kapitaalstructuur te verbeteren. "Beleggers moeten een oogje houden op vastgoedontwikkelaars in staatseigendom die bereid zijn om een soortgelijk herstructureringsproces te ondergaan," adviseert Safaryan. Hetzelfde geldt voor bedrijven die projecten verkopen en de opbrengst kunnen gebruiken om obligatiehouders terug te betalen. De lage liquiditeit van de obligaties kan op de middellange termijn leiden tot een hoger aflossingspercentage.

"Het goede nieuws is dat bedrijven obligaties in omloop hebben. Deze worden echter niet verhandeld tegen aantrekkelijke prijzen, vooral gezien de macro-economische en sectorrisico's", aldus Safaryan. Vastgoedontwikkelaars zoals COLI en China Resources Land (CR Land) voldeden aan de eisen, maar hun obligatiewaarderingen zijn niet bijzonder veelbelovend met rendementen tussen 5,5 en 7,5%. Aan de andere kant worden de obligaties van veel particuliere vastgoedontwikkelaars verhandeld tegen lage waarderingen van ongeveer 1 tot 15 cent.

Voorzichtig met projectontwikkelaars met portefeuilles in steden met lagere rangorde

Over het algemeen raadt de expert opkomende markten aan dat beleggers voorzichtig blijven met dit segment, gezien de uitdagingen op de korte tot middellange termijn: "We raden grote posities op dit moment af, omdat de volatiliteit hoog blijft en het sentiment snel kan veranderen." Veel ontwikkelaars zijn vooral actief in kleinere steden waar de vraag-aanbodverhouding erg ongunstig is, zegt hij. "Sommige bedrijven zullen waarschijnlijk niet overleven omdat ze een lage voorraad van voltooide verkopen hebben, een hoge schuldenlast hebben en gehinderd worden door moeilijkheden op korte termijn," aldus Safaryan.

Andranik Safaryan
Andranik Safaryan

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Mainfirst

MAINFIRST is een onafhankelijke Europese multi-investeringsboetiek met een actieve beheerbenadering. Het bedrijf beheert zowel beleggingsfondsen alsook speciale fondsen in de activaklassen aandelen, obligaties en multi-asset. De teams voor portefeuillebeheer werken onafhankelijk bij de uitvoering van hun beleggingsideeën en volgen consequent hun respectieve beleggingsstrategieën en -filosofieën. Deze aanpak, in combinatie met een authentieke bedrijfscultuur, vormt de optimale basis voor het genereren van alfa en het creëren van langetermijnwaarde voor onze beleggers. Duurzaamheidsaspecten zijn expliciet opgenomen in alle fondsen van MainFirst en zijn volledig geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor actieve aandelenselectie.

Voor meer informatie (inclusief juridische notities), zie www.mainfirst.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG). Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen.
Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie:

De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.

De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij Ethenea Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.

De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.